یک میراث غم انگیز نظام استبدادی عقب ماندگی فکری درتمام سطوح زمان است.

به سامانه نظام جامع پیشنهادهای شهرداری تهران خوشآمدید

 
ورود به سيستم
براي استفاده بايد وارد سيستم شويد
نام کاربر
   
کلمه عبور
مرا به ياد داشته باش
کلمه عبور را فراموش کرده ايد؟
 پيوندهاي مفيد 
ثبت پیام در سامانه 1888  
 
 
  اطلاعيه ها  

سری اول پیشنهادهای پذیرفته شده سال 96 در نامه اتوماسیونی به شماره 206358 مورخ 1396/02/27

سری دوم پیشنهادهای پذیرفته شده سال 96 در نامه اتوماسیونی به شماره 398099 مورخ 1396/04/13

سری سوم پیشنهادهای پذیرفته شده سال 96 در نامه اتوماسیونی به شماره 674866 مورخ 1396/06/12

سری چهارم پیشنهادهای پذیرفته شده سال 96 در نامه اتوماسیونی به شماره 793106 مورخ 1396/07/12

سری پنجم پیشنهادهای پذیرفته شده سال 96 در نامه اتوماسیونی به شماره 855049 مورخ 1396/07/29

سری ششم پیشنهادهای پذیرفته شده سال 96 در نامه اتوماسیونی به شماره 1078328 مورخ 1396/09/25

سری اول پیشنهادهای پذیرفته شده سال 97 در نامه اتوماسیونی به شماره 575913 مورخ 1397/05/24

سری دوم پیشنهادهای پذیرفته شده سال 97 در نامه اتوماسیونی به شماره های 694044 و 694244 مورخ 1397/07/03

سری سوم پیشنهادهای پذیرفته شده سال 97 در نامه اتوماسیونی به شماره های 832156 و 831939مورخ 1397/08/02

سری چهارم پیشنهادهای پذیرفته شده سال 97 در نامه اتوماسیونی به شماره های 894115 و894033 مورخ1397/08/20

سری پنجم پیشنهادهای پذیرفته شده سال 97 در نامه اتوماسیونی به شماره های 1028688 و1029027 مورخ 1397/09/21 و1055805 مورخ 1397/09/27

سری ششم پیشنهادهای پذیرفته شده سال 97 در نامه اتوماسیونی به شماره های 1157854 و1158159 مورخ 1397/10/19 و1172778 مورخ 1397/10/23

سری هفتم پیشنهادهای پذیرفته شده سال 97 در نامه اتوماسیونی به شماره های 1464320 و1464449 مورخ 1397/12/26

سری اسفند ماه پیشنهادهای پذیرفته شده سال 97 در نامه اتوماسیونی به شماره های 1471685 و1468652 مورخ 1397/12/26و1485096 مورخ 1397/12/28

سری اول پیشنهادهای پذیرفته شده سال 98 در نامه اتوماسیونی به شماره های 175007مورخ 1398/02/23و174865 مورخ 1398/02/23

سری دوم پیشنهادهای پذیرفته شده سال 98 در نامه اتوماسیونی به شماره 327878مورخ 1398/04/1

سری سوم پیشنهادهای پذیرفته شده سال 98 در نامه اتوماسیونی به شماره های 478844مورخ 1398/05/05و479049 مورخ 1398/05/05

سری چهارم پیشنهادهای پذیرفته شده سال 98 در نامه اتوماسیونی به شماره های 558018مورخ 1398/05/22و557852 مورخ 1398/05/22

سری پنجم پیشنهادهای پذیرفته شده سال 98 در نامه اتوماسیونی به شماره های 626109مورخ 1398/06/9و626333 مورخ 1398/06/9

سری ششم پیشنهادهای پذیرفته شده سال 98 در نامه اتوماسیونی به شماره های 754509مورخ 1398/07/8و753660 مورخ 1398/07/8

سری هفتم پیشنهادهای پذیرفته شده سال 98 در نامه اتوماسیونی به شماره های 814975مورخ 1398/07/21و815219 مورخ 1398/07/21

 

 

 

 

********در صورت عدم رعایت موارد ذیل، پیشنهاد ثبت شده قابل بررسی نخواهد بود******** 

1-حتماً پس از ثبت عنوان پیشنهاد به کمک گزینه "نمایش پیشنهادهای مشابه" از عدم وجود پیشنهاد مشابه در سامانه اطمینان حاصل شود.

2-گزینه کمیته بررسی کننده بایستی حتماً کمیته محل کار پیشنهاد دهنده ثبت شود. از انتخاب کمیته عالی بعنوان کمیته بررسی کننده جداً خودداری شود.

***************پیگیری***************

1-کارکنان محترم شهرداری تهران جهت پیگیری وضعیت پیشنهاد خود صرفاً از طریق مدیر اجرایی کمیته محل کار یا مدیر اجرایی کمیته تخصصی اقدام نمایند. لطفاً از تماس بی مورد با دبیرخانه کمیته عالی خودداری فرمایید. برای رؤیت جدول اسامی و شماره تماس رابطین کلیک کنید

2-مدیران اجرایی محترم مناطق و معاونت ها خواهشمند است تنها از طریق شماره های 96016102 آقای بایرام پور و 96016180 آقای نوری با دبیرخانه عالی نظام پیشنهادها در ارتباط باشید.

3-برای رؤیت آیین نامه اجرایی، لیست پیشنهادهای اعلام شده تا کنون به اداره کل برنامه ریزی و آموزش و سایر موارد مرتبط با نظام پیشنهادها از لینک های مربوطه در ساب پرتال نظام پیشنهادها استفاده شود.

4-با توجه به تأکید اداره کل منابع انسانی مبنی بر لزوم ارائه اطلاعات پرسنلی (کد ملی، شماره پرسنلی و نوع قرارداد) پیشنهادهای پذیرفته شده فاقد اطلاعات پرسنلی پیشنهاددهندگان به اداره کل منابع انسانی اعلام نخواهد شد. اعلام این مشخصات بایستی صرفاً از طریق رابط (مدیر اجرایی) محل کار انجام شود.

از همکاری شما متشکریم 

 

 


 

شرکت داده پردازي سيمياگران- کليه حقوق اين نرم افزار براي پديدآورنده آن محفوظ است