جزييات اطلاعيه 

سری دوم پیشنهادهای پذیرفته شده سال 97 طی نامه های اتوماسیونی به شماره های 694044 و 694244 مورخ 1397/07/03

 


شرکت داده پردازي سيمياگران- کليه حقوق اين نرم افزار براي پديدآورنده آن محفوظ است